Category: Strategie

Waluty

Hermes Management oferuje zestaw usług walutowych przygotowanych tak, aby pomóc w umożliwieniu transakcji wymiany obcych walut naszym klientom indywidualnym, instytucjonalnym i pośrednikom...

Majątek rzeczowy (real assets)

Hermes Management jako firma wierzy w majątek rzeczowy nie tylko w znaczeniu praktycznym zarządzania zróżnicowaniem i stopniem ryzyka, ale również jako wartościową inwestycję...

Strategie distressed

Zespół‚ strategii distressed Hermes Management jest odpowiedzialny za poszukiwania możliwoś›ci inwestycyjnych typu distressed, identyfikują…c i oceniają…c przedsię™biorstwa mają…ce kł‚opoty finansowe...

Strategie mezzanine

Hermes Management widzi możliwości inwestycyjne obecne w zapotrzebowaniu na finansowanie mezzanine i aktywnie dostarcza kapitału pożyczkom podporządkowanym...

Strategie kredytowe

Hermes Management jest aktywnym graczem na rynku inwestycji kredytowych i koncentruje się na odkrywaniu możliwości generowanych przez korporacyjny i publiczny popyt na rozwiązania finansowe...

Strategie kapitału własnego

Strategie kapitału wł‚asnego Hermes Management koncentrują… się™ na identyfikacji konkurencyjnych przedsię™biorstw z dużym potencjał‚em wzrostu, jako realnych okazji inwestycyjnych zdolnych do...

Strategie stałego dochodu

Hermes Management dysponuje rozwiązaniami inwestycyjnymi stałego dochodu, które dostarczają klientom dostosowane do indywidualnych potrzeb plany, dające możliwość...
Rynki
Indeksy
Towary
Waluty