Strategie kapitału własnego

Strategie kapitału własnego

Strategie kapitału własnego Hermes Management koncentruja się na identyfikacji konkurencyjnych przedsiębiorstw z dużym potencjałem wzrostu, jako realnych okazji inwestycyjnych zdolnych do wygenerowania ponad przeciętnego długoterminowego przychodu naszym klientom.

Nasz doświadczony, zorientowany na wyniki zespół menadżerów i analityków kapitału własnego stosuje proces szerokiej identyfikacji inwestycji oparty na szczegółowych badaniach rynku, ścisłych kryteriach wyboru i metodycznej analizie ryzyka. W swoich poszukiwaniach optymalnych celów inwestycyjnych biorą oni pod uwagę wiele branż gospodarki oraz wiele rejonów geograficznych.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty