Główne zasady

Co powoduje, że jesteśmy wyjątkowi

Główne zasady

Nowe pomysły na nową erę

W Hermes Management wierzymy w niekonwencjonalny i nowoczesny sposób na inwestycje strategiczne, dzięki czemu jesteśmy prawdziwą alternatywą dla sztampowych rozwiązań starych firm finansowych. Chaos finansowy w wiodących w świecie gospodarkach, rozczarowanie firmami nastawionymi na tradycyjne inwestycje oraz rosnąca waga rozwijających się rynków narzucają potrzebę świeżego spojrzenia na zarządzanie aktywami i nieszablonowy sposób na strategie inwestycyjne.

Jesteśmy tu dla Państwa

W odróżnieniu od tradycyjnych firm inwestycyjnych, Hermes Management zajmuje się nie tylko transakcjami finansowymi i zarządzaniem majątkiem. Budujemy trwały związek z naszymi klientami poprzez odgrywanie aktywnej roli w doradzaniu i ułatwianiu ich codziennych decyzji operacyjnych i strategicznych. Hermes Management – nie jesteśmy tu dla siebie samych. Jesteśmy tu dla Państwa.

Odkrywanie nieznanych rynków

Wiedza fachowa dotycząca inwestycji firmy Hermes Management opiera się na latach prowadzenia interesów w niektórych z najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie, w tym głównie w Europie Wschodniej. W związku z tym mamy unikalną umiejętność rozpoznawania nietradycyjnych możliwości inwestycyjnych oraz ułatwiania naszym klientom dostępu do nowych rynków oraz rejonów geograficznych.

Rozsądna dywersyfikacja

Naszą główną zasadą jest rozważny i bezpieczny rozdział aktywów, oparty na strategiach inwestycyjnych wynikających z wyczerpującego badania rynku, szczegółowym zarządzaniu ryzykiem i rozsądnej dywersyfikacji. W Hermes Management oferujemy naszym klientom szeroki wachlarz nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych, przekraczający granice głównych branż oraz narodowe i kulturowe linie podziału w Europie Wschodniej oraz poza nią.

Zarządzanie ryzykiem

Efektywne rozpoznanie ryzyka oraz jego ocena, a następnie optymalna i szybka odpowiedź są zasadniczymi częściami doktryny inwestycyjnej firmy Hermes Management. Po latach prosperowania na czasem nieprzewidywalnych rozwijających się rynkach, jesteśmy świadomi ryzyka związanego z Europą Wschodnią, innymi rozwijającymi się gospodarkami oraz ogólnym zarządzaniem aktywami. Wiemy też, jak to ryzyko rozpoznać i zmniejszać.

Dyscyplina finansowa

Hermes Management jest wierny teorii dyscypliny finansowej jako fundamentalnej bazy, niezbędnej dla zagwarantowania zysku kapitałowego, utrzymania fiskalnej stabilizacji oraz zredukowania ryzyka.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty