Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Rozwiązania inwestycyjne

Zarządzanie aktywami alternatywnymi

Uważane kiedyś za co najwyżej dziwną formę inwestycji, zarządzanie aktywami alternatywnymi stało się dziś znacznie bardziej popularne jako realny i bezpieczny dodatek do tradycyjnych opcji inwestycyjnych, takich jak akcje i obligacje. Rosnąca liczba inwestorów szuka obecnie możliwości przekierowania pewnej części majątku na opcje oferujące bezpieczeństwo w obliczu niepewności związanych ze światowymi rynkami finansowymi.

W Hermes Management pomagamy klientom opracować alternatywne fundusze majątkowe, używając zindywidualizowanego podejścia, opartego na długoterminowych inwestycjach o niskim ryzyku, które gwarantują stały zwrot. Nasza strategia obejmuje obszerne, bieżące badania oraz analizę istniejących i potencjalnych inwestycji, łączących długą listę czynników – od sił rynkowych, poprzez prognozy branżowe i plany biznesowe, po kapitał ludzki.

Porównujemy naszą analizę numeryczną z informacją pochodzącą z długo rozwijanej, obszernej sieci kontaktów biznesowych i osobistych, zawierającej ekspertów branżowych, lokalnych przedsiębiorców oraz innych inwestorów.

W naszym dążeniu do pełnej satysfakcji klienta, zachęcamy Państwa, aby odgrywali aktywną rolę w zarządzaniu swoimi funduszami. W tym celu oferujemy łatwo dostępne konsultacje osobiste z ekspertami oraz częste, łatwe w odbiorze raporty.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty