Strategie mezzanine

Strategie mezzanine

Hermes Management widzi możliwości inwestycyjne obecne w zapotrzebowaniu na finansowanie mezzanine i aktywnie dostarcza kapitału pożyczkom podporządkowanym, aby finansować zakupy lewarowane, przejmowanie kontroli, zmiany struktur finansowych spółek, jak również finansowanie nieruchomości.

Nasz zespół strategii mezzanine koncentruje się na uzyskiwaniu znaczących dochodów z inwestycji naszych klientów poprzez budowanie portfolia zróżnicowanych zabezpieczeń mezzaninie minimalnego ryzyka. Naszym głównym celem inwestycyjnym są dobrze znane przedsiębiorstwa we Wschodniej Europie.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty