Strategie stałego dochodu

Strategie stałego dochodu

Hermes Management dysponuje rozwiązaniami inwestycyjnymi stałego dochodu, które dostarczają klientom dostosowane do indywidualnych potrzeb plany, dające możliwość stawienia czoła wyzwaniom współczesnych niestabilnych rynków.

Celem naszych zdyscyplinowanych i doświadczonych doradców jest wspieranie klientów w osiągnięciu celów i zobowiązań inwestycyjnych poprzez rozwijanie dostosowanych do tych potrzeb portfolio, skoncentrowanych na stałych długoterminowych zyskach i skutecznym szacowaniu ryzyka.

Szczegółowy proces zarządzania portfolio stałego dochodu opiera sie głównie na naszej kompleksowej kolekcji źródeł inwestycyjnych. Doradcy klienta mają do dyspozycji natychmiastowy dostęp do danych i zasobów ludzkich naszych działów badawczych i analitycznych, a także ciągłe wsparcie rozległej sieci ekspertów gospodarczych i innych inwestorów.

Strategie stałego dochodu Hermes Management obejmują inwestycje obligacji rządowych, niezależnych i przedsiębiorstw.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty