Doradztwo Korporacyjne

Rozwiązania inwestycyjne

Doradztwo Korporacyjne

Dział Doradztwa Korporacyjnego firmy Hermes Management oferuje różnorodność nowoczesnych rozwiązań opracowanych po to, aby pomagać organizacjom w zarządzaniu publicznymi i prywatnymi transakcjami obejmującymi zmianę właściciela.

Nasi klienci korporacyjni i instytucjonalni otrzymują kompleksową pomoc od zespołu utalentowanych doradców, których wiedza obejmuje szeroką skalę branż i sięga wielu geograficznych regionów. Nasz zespół jest odpowiedzialny za rozwój i wprowadzanie dostosowanych do potrzeb klienta rozwiązań, które podejmują różne aspekty transakcji, włączając strategię, negocjacje, administrację i finansowanie.

Dział Doradztwa Korporacyjnego, który zawiera dedykowany oddział Fuzji i Przejęcia, skoncentrowany głównie na transakcjach tego typu, dysponuje narzędziami i środkami potrzebnymi do pomyślnego zarządzania fuzjami i przejęciami, zbyciem, wydzielaniem spółek, prywatyzacją, joint venture i innymi transakcjami gospodarczymi.

Rynki
Indeksy
Towary
Waluty