Fuzje i przejęcia

Rozwiązania inwestycyjne

Fuzje i przejęcia

Zespół Hermes Management zajmujący się Fuzjami i Przejęciami gotowy jest pomóc Państwu w zawiłościach tego typu transakcji. Stworzony specjalnie po to, aby koncentrować się na wymaganiach i ograniczeniach napotykanych przez klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, nasz zespół doradza oraz udziela organizacyjnego wsparcia potrzebnego do planowania, wykonania i zakończenia transakcji typu Fuzja i Przejęcie z sukcesem. Nasz obszerny wybór nowoczesnych rozwiązań zawiera:

  • Badanie rynku i pomoc w znalezieniu ukrytych możliwości inwestycyjnych, ewaluacja majątku i potencjału firmy, rozwinięcie odpowiednich strategii typu kupno/sprzedaż oraz minimalizowanie ryzyka
  • Dogłębne zrozumienie regionalnej geopolityki, gospodarki oraz kultury, dotyczących fuzji i przejęcia oraz możliwości inwestycyjnych w ogólności
  • Pełne zarządzanie negocjacjami i transakcjami, włączając koordynację pomiędzy zaangażowanymi stronami, przygotowywanie i składanie dokumentów, zgodność z przepisami, bezpieczne i szybkie transfery aktywów oraz przygotowanie sprawozdań podatkowych
Rynki
Indeksy
Towary
Waluty